บันทึกความร่วมมือ (MOU)

พันธมิตรของเรา
คณะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีสถาบันการศึกษาในต่างประเทศผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันของนักศึกษาและบุคลากรและการวิจัยร่วมกัน ด้วยเหตุนี้คณะได้มีการพัฒนาเชื่อมโยงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย รวม 65 สถาบัน :

 AUSTRALIA (AU)
1.  University of Queensland, Australia    
2.  James Cook University, Australia    

 BHUTAN (BT)
1.  Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan    

 CAMBODIA (KH)
1.  International University, Cambodia    

 CANADA (CA)
1.  University of Dalhousie, Canada    

 CHINA, PEOPLE’S REPUBILC OF (CN)
1.  Guangxi University of Chinese Medicine    
2.  Liuzhou Medical College    
3.  Guangxi Medical University    
4.  Zhongshan School of Medicine Sun Yat-sen University    
5.  Guangxi University of Science and Technology    
6.  School of Medicine, Nankai University, PR China    

 GERMANY (DE)
1.  Faculty of Medicine (Homburg), Saarland University, Germany    
2.  International Society for Medical Laser Applications, Germany    
3.  Weber medical GmbH, Germany    

 HONG KONG (HK)
1.  Chinese University of Hong Kong    
2.  The University of Hong Kong    

 INDIA (IN)
1.  Periyar University    

 ITALY (IT)
1.  University of Sassari, Italy    

 JAPAN (JP)
1.  Mie University, Japan    
2.  Fujita Health University, Japan    
3.  Wakayama Medical University, Japan    
4.  Kumamoto University, Japan    
5.  Gifu University School of Medicine, Japan    
6.  Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences, Japan    
7.  Aichi Medical University    
8.  Shimane University, Japan    
9.  Tohoku University, Japan    
10.  Faculty of Medicine, Fukuoka University    
11.  Shinshu University, Japan    
12.  Faculty of Engineering, Osaka University    
13.  Faculty of Medicine, University of Yamanashi, japan    
14.  Faculty of Medicine, University of Yamanashi, japan    

 KOREA, REPUBLIC OF (KR)
1.  Yonsei University, South Korea    
2.  Institute of Tissue Regeneration (ITR) of Soonchunhyang University    

 LAO, PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC (LA)
1.  University of Health Sciences, Lao PDR    
2.  Institute de la Francophorie pour la Medicine Tropicale (IFMT), Lao PDR    
3.  Health Frontiers, Pfizer, and University of Health Sciences: Fellowship Training Program for Laos Specialists    
4.  The Center of Medical Rehabilitation, Ministry of Health, Lao PDR and The USAID Funded TEAM Project of World Education, Lao PDR    

 MALAYSIA (MY)
1.  Universiti Malaysia Sabah    

 NEPAL (NP)
1.  Kathmandu University, Nepal    
2.  Patan Academy of Health Sciences, Nepal    

 NETHERLANDS (NL)
1.  Erasmus University Medical Center Rotterdam, Netherlands    

 PHILLIPINES (PH)
1.  Ateneo de Zamboanga University    

 RUSSIAN FEDERATION (RU)
1.  Kursk State Medical University, Russia    

 SINGAPORE (SG)
1.  Department of Geography, National University of Singapore    
2.  Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore    

 SPAIN (ES)
1.  Universidad Autónoma de Madrid, Spain
– Agreement of Cooperation    
– Search Appendix to the general memorandum of understanding (MOU)    
2.  Instituto de Productos Làcteos de Asturias, Spain    

 SWITZERLAND (SZ)
1.  Swiss Tropical and Public Health Institute    

 TAIWAN (TW)
1.  China Medical University, Taiwan    
2.  University of Taipei    

 UNITED KINGDOM (UK)
1.  Imperial College of Science, Technology and Medicine, Imperial College London    
2.  The University of Nottingham, United Kingdom    
3.  Barts and The London School of Medicine and Dentistry,  Queen Mary, University of London    
4.  The University of Liverpool    

 UNITED STATES OF AMARICA (US)
1.  University of Wisconsin Madison School of Medicine, USA    
2.  Case Western Reserve University, USA    
3.  George Washington University, USA    
4.  George Washington University School of Medicine and Health Sciences, USA    
5.  University of Kentucky, USA    
6.  Tulane University, USA    
7.  University of Alabama at Birmingham, USA   

 VIET NAM (VN)
1.  Hue College of Medicine and Pharmacy, Hue University, Vietname